Nyheder

 

 

Tankefuld Rideklub er medlem af Dansk Ride Forbund og er certificeret indenfor:Elevskole

Sikkerhed

Bæredygtighed

Klik på de enkelte omåder, hvis du vil læse mere om kravene for certificeringen og læs nedenfor mere om Dansk Ride Forbunds certificeringsordning 

 

Dansk Ride Forbunds Certificeringsordning

Dansk Ride Forbunds certificeringsordning har til formål at skabe en skarp profil af forbundets klubber, så medlemmer og interessenter nemmere kan orientere sig. En certificering indenfor et givent område, er således forbundets blåstempling og anbefaling af rideklubben.


Formål med certificering
DRF’s certificeringsordning skal fungere som et stærkt udviklings- og kvalitetssikringsværktøj for klubberne. Opnåelse af en certificering er vidne om, at klubben har tilvejebragt en række sikkerheds- og kvalitetsmæssige handlinger på vegne af klubbens medlemmer, som sikrer, at klubbens drift og forskellige aktiviteter lever op til de fastsatte krav og standarder. En certificering er også en anerkendelse af, at klubben har truffet nogle bevidste valg der, på vegne af medlemmerne, sigter efter at drive en klub/forening på et stærkt demokratisk og åbent grundlag, der leverer aktiviteter af høj kvalitet til medlemmerne.

DRF certificeringer:
DRF klubber:
Klubber som er medlem af DRF kan blive certificeret i en eller alle af nedenstående certificeringer:
  • Sikkerhed
  • Elevskole
  • Lærested
  • Bæredygtighed
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer