Nyheder

Ordensregler for Tankefuld Rideklub (TFR) og International Riding Academy (IRA)


Vi håber, du vil falde godt til og at dit medlemskab vil blive til gensidig glæde.
IRA/TFR er et stort sted, hvor der hver dag færdes mange mennesker og dyr mellem hinanden.
Der skal der være plads til alle uanset ambitionsniveau.
Vi vil bede dig læse reglerne omhyggeligt igennem. Du er naturligvis altid velkommen til at henvende dig til vores personale og til bestyrelsen, hvis der er noget, du er i tvivl om. Derudover vil der altid være en masse søde mennesker i stalden, der gerne vil hjælpe dig.
Klub:
Du skal være medlem af Tankefuld Rideklub

Ridehaller:
Hjelm er påbudt !
Der må ikke rides med musik i ørerne, da det er vigtigt at kunne orientere sig. Der er musikanlæg i ridehallen, der må benyttes.
Rygning i ridehallerne er STRENGT forbudt.
Der rides venstre mod venstre. Vig uden om andre i tide, og hold mindst en hests afstand til de øvrige ryttere.
Der må ikke longeres i den store ridehal, medmindre det er aftalt med Allan Kirk.
Der må ikke være løse heste i den store ridehal.
Løse heste i den lille hal skal være under opsyn. Laver din hest huller i bunden af ridehallen, når den er løs, så dæk dem godt til, så ingen kommer til skade.
Er der nogen, der ønsker at longere eller have hest fri i den lille hal, skal dette aftales med de ryttere, der er i hallen i forvejen. Der må max være to der longerer ad gangen.
Den lille ridehal er i visse tidsrum forbeholdt rideskolen, se  ugeplan her
Ingen brug af mobiltelefoner under ridning/longering
HUSK at fjerne klatter efter din hest med det samme i den store ridehal. I den lille ridehal, skal klatterne være fjernet inden hallen forlades. 
 
Staldgang:
Fej altid efter dig på staldgangen, staldgangene skal være ryddede.
Det betyder, at du skal rydde dine ting til side også medens du er ude og ride, sørg for du har ryddet ALT op inden du forlader stalden.
Hav en lås på dit skab og lås det, også når du er på ridecentret.
Rygning i stalden er STRENGT forbudt.
Vandspiltov skal rengøres efter brug.
Våde dækkener kan hænges til tørre på loftet. Husk at fjerne dem, når de er tørre.
Der må ikke ”opstaldes” heste på staldgangen eller i vandspiltov, medens man er i rytterstue eller ridehus.

Folde / udendørs:
Ødelægger din hest sin boks eller hegnet på foldene er det dit ansvar at oplyse ejer om dette.
Din hest tildeles en fold i samråd med den ansvarlige herfor.
Hvis du rider tur skal du iflg. færdselsloven ride i samme retning som den øvrige trafik på kørebanen. Rid ikke ud alene og huske mobiltelefon.
Skovkort er inkluderet i opstaldningen.
Hestene må ikke betræde græsset omkring den udendørs ridebane undtagen ved siden af walker. 
 
Generelt:
Medbring ikke hund på ridecentret.
Sluk lys, der brænder unødigt.
Tag ikke selv hø/wrap og strøelse, det sørger staldpersonalet for.
Sørg for at holde en god tone, tal ordentligt til andre, det skal gerne være rart at være her.
Husk at her er plads til ALLE.
Hvis du har noget på hjerte, så henvend dig til rette vedkommende og spred ikke rygter.
Alle hilser på alle. Lad være med at ’låne’ andres ting uden at have fået lov.
Almindelige etiske regler overfor hestene er gældende.
Det er IKKE tilladt at fotografere/filme andre uden vedkommendes accept.
Det er IKKE tilladt at lægge billeder/film/tekst, omhandlende rideskolen, rideskolens ponyer etc etc på de sociale medier.

Usportslig optræden accepteres ikke, og kan medføre bortvisning.
 
 
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer