Nyheder

TFR´s Sikkerhedsregler

 Klubbens faciliteter generelt:
 
– Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning
– Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
– Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
– Ingen fører en hest uden trense eller træktov
– Ingen løber eller råber i nærheden af hesten
– Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
– Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
– Ingen anvender sporer uhæmmet
 
Stald: 
 
– Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn
– Er staldgangen mindre en 2 meter bred, er det for farligt at lade to heste passerer hinanden
– Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
– Hvis der opstår brand standses branden, hvis dette er muligt. Ellers reddes først og fremmest mennesker ud, og der ringes 112 !!
– For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil
 
Ridehus/bane: 
 
– Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
– Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i        bøjlen
– Alle u/18 år benytter sikkerhedsvest ved springning
– I ridehusene rides venstre mod venstre, og der skridtes på hovslaget, medmindre andet aftales med de øvrige ryttere
– For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil
– I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere.
- Ingen rideskoleelever under 18 år må ride uden opsyn af voksen over 18 år. 
- Ingen brug af mobiltelefon under ridning/longering 

Terræn:

- Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
- Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og
    som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen.
- Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter
- Følg DRF’s anbefalinger omkring ridning i trafikken.
- Rideskolens ponyer, skal ved ridning udenfor rideskolens faciliteter, føres i træktov af en
  voksen/træner.
- Der må kun skridtes i Rantzausmindeskoven

Fold:

- En person kan kun føre en hest af gangen til og fra folden.
- Heste, der føres på fold skal som minimum føres i grime og træktov
- Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar.
- For at lukke eller hente heste på folden, skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have
  færdigheder og viden svarende dertil.

 
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer