Rideskolepony- og hest
Bobo (pony - vallak)
Egen pony 4 (pony - vallak)
Egen hest Eller pony II