Rideskolepony- og hest
Bobo (pony - vallak)
Marley (pony - vallak)
Egen hest Eller pony II